bestelectric.gr
Back to top

Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή

websolut24 08/03/2023 0 comments

Η απόφαση είναι BEST ELECTRIC με πολλαπλό όφελος!

Με την αστάθεια στην τιμή του ρεύματος αυτή την χρονιά, η απόκτηση νέων συσκευών είναι μονόδρομος. Είσαι νέος δικαιούχος του προγράμματος επιδότησης; Μπορείς να αποκτήσεις τη δική σου συσκευή με πολλαπλό όφελος.

Η απόφαση είναι εύκολη και είναι Best Electric.

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» αφορά την αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και πιο συγκεκριμένα Κλιματιστικών, Ψυγείων και Καταψυκτών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δώσει κίνητρο σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας να προμηθευτούν, μέσω κρατικής επιδότησης, νέες συσκευές, οι οποίες είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον και ταυτόχρονα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, βοηθώντας έτσι και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Κατηγορίες Επιδοτούμενων Συσκευών

Στα πλαίσια του προγράμματος οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν προς αντικατάσταση προϊόντα μέσα από τις ακόλουθες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών.

 • Κλιματιστικά
 • Ψυγειοκαταψύκτες – Ψυγεία
 • Καταψύκτες

Μπορούν να αποκτηθούν συνολικά έως 3 συσκευές. Η μίξη τους μπορεί να γίνει ως εξής:

 • Έως 2 Κλιματιστικά
 • Έως 1 Ψυγειοκαταψύκτης ή Ψυγείο
 • Έως 1 Καταψύκτης

Ύψος Επιδότησης

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση ύψους από 30% έως και 50% για την αγορά νέας συσκευής και παράλληλη ανακύκλωση της αντίστοιχης παλιάς.

Η τελική αξία της επιδότησης προκύπτει σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο ποσοστό και εξαρτάται από τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Εισοδηματική κατηγορία του δικαιούχου
 • Χαρακτηριστικά Συσκευής
 • Χαρακτηριστικά Συσκευής

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον τρόπο υπολογισμού των επιδοτήσεων μπορείς να βρεις εδώ.

Το Πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά σε οικονομικό επίπεδο μέσα από την πολύτιμη εξοικονόμηση ενέργειας που διασφαλίζουν οι νέες συσκευές.

Παράλληλα με τα οικονομικά οφέλη, το Πρόγραμμα αναμένεται να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθότι, μέσω της αντικατάστασης παλαιών ηλεκτρικών συσκευών και της εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί, θα συμβάλει και στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ερωτήσεις & Απορίες για το "Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή"

+ Πώς μπορώ να αποκτήσω την επιδότηση;

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις έχει κλείσει. Όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για το πρόγραμμα βρίσκονται στο https://allazosyskeyvi.gov.gr.

+ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Δυνητικοί ωφελούμενοι είναι οι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένη στην οικία τους παλαιά ηλεκτρική συσκευή (κλιματιστικό ή ψυγείο ή καταψύκτη) την οποία επιθυμούν να αντικαταστήσουν με άλλη νεότερης τεχνολογίας και ενεργειακά αποδοτικότερη.

Αιτήσεις υποβάλλονται από

 • μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα
 • γεννημένα προ της 1 ης Ιανουαρίου 2005
 • με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα

και που

 • έχουν ΑΦΜ και κωδικούς πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΑΑΔΕ
 • έχουν υποβάλλει κατά το φορολογικό έτος 2020 δήλωση εισοδήματος Ε1 και αυτή έχει εκκαθαριστεί.

+ Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να λάβεις την επιδότηση;

 • Για κάθε συσκευή για την οποία θα λάβεις voucher, θα πρέπει να παραδώσεις μια παλιά συσκευή της ίδιας κατηγορίας για ανακύκλωση. Η παλιά σου συσκευή θα πρέπει να είναι άρτια/λειτουργική
 • Η παλιά σου συσκευή θα πρέπει να είναι άρτια/λειτουργική.
 • Ειδικά για τα κλιματιστικά η απεγκατάσταση της παλιάς συσκευής θα πρέπει να γίνει ΜΟΝΟ από πιστοποιημένο τεχνικό, και το ψυκτικό υγρό δεν θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί.

+ Τι είναι το πρόγραμμα επιδότησης «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή»;

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω συσκευή» είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, δίνοντας έως και 50% επιδότηση για την αγορά καινούργιων ενεργειακά πιο αποδοτικών συσκευών. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν έως και 3 συσκευές. Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers).

+ Ποια είναι τα οφέλη του προγράμματος;

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα μπορείς να αντικαταστήσεις έως και 3 παλιές και ενεργοβόρες συσκευές σου και να αποχτήσεις νέες, φιλικές προς το περιβάλλον συσκευές, με επιδότηση από 30% έως 50%. Έτσι θα εξοικονομείς ενέργεια και θα έχεις μείωση στην κατανάλωση ρεύματος και άρα εξοικονόμηση χρημάτων!

+ Για πόσα προϊόντα μπορώ να υποβάλλω αίτηση και να πάρω επιδότηση;

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνει έως και 3 συσκευές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • έως 2 συσκευές της κατηγορίας «Κλιματιστικά»
 • έως 1 συσκευή της κατηγορίας «Ψυγεία»
 • έως 1 συσκευή της κατηγορίας «Καταψύκτες»

Με την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης, παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης για το σύνολο των δηλωθέντων συσκευών.

+ Ποια είναι τα ποσά της επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών;

Η επιδότηση ξεκινάει από 30% και φτάνει σε έως 50% του κόστους των συσκευών. Το τελικό ποσό επιδότησης ανά συσκευή κυμαίνεται από 135 ευρώ έως 710 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που ανακυκλώνεται.

Υπάρχει όμως ένα ανώτατο ποσό επιδότησης για κάθε τύπο συσκευής.

Το τελικό ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, καθώς και την τιμή αγοράς της.

+ Η αίτησή μου εγκρίθηκε. Τι κάνω τώρα;

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, αν η αίτησή σου έχει εγκριθεί, προχωράς στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που σου αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.
Κάθε επιταγή:

 • έχει ψηφιακή μορφή
 • αφορά την αντικατάσταση μίας και μόνο συσκευής συγκεκριμένης κατηγορίας (αγορά νέας και ανακύκλωση παλιάς)
 • συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται
 • αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης)

Όλες οι επιταγές εκδίδονται ταυτόχρονα και εμφανίζονται στον λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, ενώ αποστέλλονται και μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

+ Τι πρέπει να προσέξω ώστε να μην χάσω την επιδότηση;

 • Να τηρείς απαρέγκλιτα τους όρους του προγράμματος.
 • Να υποβάλεις μία μόνο Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ με ακριβή και αληθή στοιχεία, η οποία να αφορά την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία σου.
 • Να παραδώσεις την παλαιά συσκευή προς ανακύκλωση στον έμπορο από τον οποίο θα αγοράσεις τη νέα επιδοτούμενη συσκευή. Προσοχή: η παλιά συσκευή θα πρέπει να είναι λειτουργική και αν πρόκειται για κλιματιστικό να έχει απεγκατασταθεί από πιστοποιημένο τεχνικό.
 • Εφόσον αγοράσεις νέα συσκευή κλιματισμού με χρήση της επιταγής του προγράμματος, να βεβαιώσεις ότι αυτή θα εγκατασταθεί στην κατοικία που έχει καταγραφεί στην Αίτηση Χρηματοδότησης, ενώ η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από πιστοποιημένο τεχνικό εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού.
 • Να μην μεταβιβάσεις την επιταγή προς χρήση σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά την κατοικία που αναγράφεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης. Να μην λάβεις άλλη δημόσια επιχορήγηση που αφορά την αγορά της συγκεκριμένης συσκευής.
 • Να αποφύγεις αθέμιτες πρακτικές και κάθε ενέργεια εκμετάλλευσης των όρων του προγράμματος, ενδεικτικά μέσω της διενέργειας εικονικών συναλλαγών.
 • Να διατηρήσεις προς επίδειξη το σύνολο του κατά περίπτωση προβλεπόμενου υλικού τεκμηρίωσης που σχετίζεται με την αγορά έως το τέλος του προγράμματος.
 • Να δεχθείς να υπαχθείς σε πιθανό προγραμματισμένο επιτόπιο έλεγχο από αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας τα αρμόδια όργανα και παρέχοντας κάθε αναγκαία σχετική πληροφορία.

Η μη τήρηση των παραπάνω όρων από τον ωφελούμενο αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση βεβαιώνεται μετά την καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης, αναζητείται εντόκως το ποσό της επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

+ Πρέπει απαραίτητα να ανακυκλώσω την παλιά μου συσκευή;

Nαι, για κάθε νέα συσκευή που επιχορηγείται, μια παλιά συσκευή της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να παραδίδεται προς ανακύκλωση. Διαφορετικά, δυστυχώς, δεν δικαιούστε την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών.

+ Σε τι κατάσταση θα πρέπει να βρίσκεται η συσκευή που θα δώσω για ανακύκλωση;

Οι προς ανακύκλωση συσκευές θα πρέπει να είναι άρτιες. Στην περίπτωση δε των κλιματιστικών, η απεγκατάστασή τους θα πρέπει να έχει γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό και να μην έχει αφαιρεθεί το ψυκτικό υγρό τους. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα όρια παλαιότητάς ή άλλες ελάχιστες απαιτήσεις.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Καλέστε μας στο 2102724415 - (Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-16:30)