bestelectric.gr
Back to top

Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα

websolut24 20/07/2023 0 comments

Στα BEST ELECTRIC φροντίζουμε να σου εξασφαλίζουμε τα πάντα για το σπίτι!

Επειδή οι ανάγκες για εξοικονόμηση ενέργειας και ρεύματος ολοένα και μεγαλώνουν για κάθε νοικοκυριό, τώρα μπορείς να αποκτήσεις το νέο σου ηλιακό θερμοσίφωνα με το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” μαζί μας! Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας ή ενημερώσου από το τηλεφωνικό μας κέντρο και αντικατάστησε τον παλιό σου ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με έναν καινούργιο ηλιακό, μέσω της επιδότησης ηλιακού θερμοσίφωνα

Το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αντικαταστήσεις τον παλιό σου ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και να εξοικονομήσεις ενέργεια και χρήματα για αρκετά χρόνια. Παρακάτω θα βρεις όλες τις απαντήσεις που χρειάζεσαι για να ενημερωθείς σωστά για το Πρόγραμμα από την προδημοσίευση που ανακοινώθηκε.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»;

Μέσω του νέου προγράμματος τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Υπολογίζεται ότι από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» θα επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120000 νοικοκυριά, για τα οποία θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού κατά περίπου 65%. Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες είναι:

 • Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό έλεγχο.
 • Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση του Προγράμματος.
 • Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Πώς μπορείς να συμμετέχεις στο πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεις αίτηση χρηματοδότησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr). Ακολουθούν τα βήματα συμμετοχής:

 • Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη ταυτοποίηση με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).
 • Μετά την ταυτοποίηση γίνεται υποβολή της αίτησης, δηλώνοντας τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας που βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση ηλεκτρικός θερμοσίφωνας. Επίσης πρέπει να δηλωθεί ότι στην κατοικία μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.).
 • Στη δήλωση μπορεί να σημειωθεί η ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά τον νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.
 • Γίνεται καταχώρηση ενός μοναδικού αριθμού κινητού τηλεφώνου, που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από πιθανή έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher) αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα;

 • Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
 • Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
 • Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης;

 • Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
 • Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
 • Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού).

Συνεπώς, η επιδότηση θα είναι συνάρτηση της χωρητικότητας του boiler και της εισοδηματικής κατηγορίας του ωφελούμενου.

Ερωτήσεις & Απορίες για το "Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα"

+ Για να επωφεληθώ του προγράμματος, πρέπει απαραίτητα να ανακυκλώσω τον παλιό μου ηλεκτρικό θερμοσίφωνα;

Ναι, για κάθε ηλιακό θερμοσίφωνα που επιχορηγείται, μία παλαιά συσκευή ηλεκτρικού θερμοσίφωνα θα πρέπει να ανακυκλωθεί.

+ Ποια είναι τα κριτήρια για να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

Η τελική λίστα με τους δικαιούχους θα βγει όταν έχουν αξιολογηθεί όλα τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, η λίστα κατάταξης θα βγει με βάση τα εξής:

 • Εισοδηματικά Κριτήρια ανά μέλος της οικογένειας.
 • Οικογενειακή κατάσταση (Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη θα έχουν προτεραιότητα).

Δες περισσότερες πληροφορίες εδώ

+ Πώς λαμβάνω την επιχορήγηση;

Μόλις εγκριθεί η αίτησή σου, θα λάβεις την επιταγή (voucher) που σου αναλογεί, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος (gov.gr).

Κάθε επιταγή:
Έχει ψηφιακή μορφή
• Αφορά στην αντικατάσταση ενός και μόνο ηλεκτρικού θερμοσίφωνα (αγορά νέου ηλιακού – ανακύκλωση παλαιού)
• Συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δεν μεταβιβάζεται
• Αφορά σε συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Η επιταγή (voucher) θα εμφανιστεί στον λογαριασμό σου στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, αλλά θα σταλθεί και μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχεις δηλώσει. Κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνει:
• Τον μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID)
• Το όνομα και ΑΦΜ σου, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό όπου θα αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης
• Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία
• Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχεις δηλώσει

+ Πώς παραδίδεται ο παλαιός μου ηλεκτρικός θερμοσίφωνας;

Η παράδοση του παλιού θερμοσίφωνα και η προώθησή του προς ανακύκλωση, είναι δική μας ευθύνη.

+ Ποια είναι η προθεσμία παράδοσης παλαιών ηλεκτρικών θερμοσιφώνων προς απόσυρση;

Η παράδοση του παλιού ηλεκτρικού θερμοσίφωνα προς ανακύκλωση, μπορεί να γίνει έως και 15 ημέρες μετά από τη λήξη της εκάστοτε προθεσμίας αγορών.

+ Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία αγορών;

Μπορείς να κάνεις τις αγορές σου μέχρι και 100 ημέρες από την έγκριση της αίτησής σου. Δηλαδή από:

• την ημερομηνία έκδοσης της (αρχικής) απόφασης επικύρωσης των αποτελεσμάτων οριστικής κατάταξης του Φορέα Υλοποίησης και Ελέγχου
• την εκάστοτε ημερομηνία αναβάθμισης των σχετικών αιτήσεων, από επιλαχούσες σε εγκεκριμένες από τον Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής.

Στις περιπτώσεις επιταγών, που βρίσκονται σε κατάσταση δέσμευσης από την Best Electric, η προθεσμία αγορών παρατείνεται κατά 45 ημέρες, για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής και αντίστοιχα για την εξαργύρωση των επιταγών.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Καλέστε μας στο 2102724415 - (Δευτέρα-Παρασκευή 08:30-16:30)